Pratite nas na društvenim mrežama!

DONORUM

Udruženje Donorum je inicijativa mladih ljudi da olakšaju proces preraspodele viškova hrane kako bi ona na najlakši i najbrži način stigla do socijalno najugroženijih.

Naša online platforma će omogućiti svakodnevno praćenje dostupnosti hrane i stvoriti uslove za unapređenje postojećih sistema između korisničkih organizacija i donatora hrane.

Naši partneri