Pratite nas na društvenim mrežama!

Često postavljana pitanja

Odgovor: Platforma će spajati donatore, među-organizacije i korisničke organizacije kroz bazu podataka i geografsko-informacioni sistem. Aplikacija funkcioniše po real-time principu objavljivanja donacija, nakon čega se logistika - raspoređivanje, najbliži primaoci, rute - automatski određuje kroz algoritam koji je definisan zahvaljujući iskustvima neprofitnih organizacija i donatora.
Odgovor: Svako udruženje ima svoje definisane ciljeve, probleme i predviđene aktivnosti. Kako ne bismo uticali na već otežan rad postojećih neprofitnih organizacija - ali kako takođe ne bismo zavisili od tuđih, unutrašnjih ili skrivenih prepreka - stvorili smo udruženje Donorum koje će imati jedan primaran cilj dok se taj cilj ne ostvari: optimizacija odnosa donatora i korisničkih organizacija.
Dobra volja postoji, ali postoje i resursi kao i vrlo ograničeno vreme ljudi u neprofitnom sektoru ne dozvoljavaju da se digitalizacija sprovede u jednom koraku. Stvaranjem novog udruženja sa jednim ciljem usmeravamo sopstvene resurse na rešavanje problema viškova hrane i unapređenje načina doniranja iste, ali i osiguravamo kontinuirano postojanje projekta nakon mora neformalnih inicijativa.
Ukratko: Ovim smanjujemo individualni pritisak na organizacije, ali stvaramo opšti pritisak da se logistika unapredi na praktičan način.
Odgovor: U Srbiji se druga rešenja nisu predstavila do sada, ali je problem otvoren za sve koji žele da ga reše. U cilju stvaranja dobre prakse, strateških rešenja, i smanjivanja gubitka energije u nadmetanju, Donorum će sarađivati sa svima koji budu hteli da pomognu rešavanju problema na jedan ili drugi način, ali će takođe napredovati bez oslanjanja na varijabilne, spoljašnje i mahom neformalne inicijative.
Odgovor: Ne. Donorum je neprofitno udruženje, a svaka podrška van aplikacije će biti usmerena na održavanje i unapređenje sistema ili pomaganje drugim organizacijama.
Odgovor: Aktiviraj se oko rešavanja problema! Piši nam na info@donorum.org ili popuni šemu na kontakt strani i pridruži se inicijativi.